Κλειδιά

Έχετε πάντα φυλαγμένο ένα καινούριο κλειδί ώστε να μπορείτε ανα πάσα στιγμή να βγάλετε ένα σωστό και ακριβές αντίγραφο.

Υποδήματα

Πριν την πρώτη χρήση των υποδημάτων σας, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των πλαστικών τακουνιών με νέα, λαστιχένια, για την αποφυγή της ολισθηρότητας και του ενοχλητικού θορύβου. Προσοχή, επίσης, θα πρέπει να δείξουμε και στην  σόλα η οποία σε περίπτωση που  είναι δερμάτινη ή πλαστική θα πρέπει να αντικατασταθεί, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή υγρασίας και η ολισθηρότητα, μιας και η επιφάνεια της σόλας είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν του τακουνιού.