Κλειδιά

Έχετε πάντα φυλαγμένο ένα καινούριο κλειδί ώστε να μπορείτε ανα πάσα στιγμή να βγάλετε ένα σωστό και ακριβές αντίγραφο.

Αν παρατηρήσετε αλλοίωση σε ένα κλειδί (π.χ. Ρωγμή)θα πρέπει να το αντικαταστήσετε άμεσα, μιας και το κόστος της αντιγραφής του θα είναι μηδαμινό σε σχέση με  το  πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αν σπάσει μέσα στην κλειδαριά

Παρ’όλα αυτά ένα σπασμένο κλειδί δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιγραφεί.


Οι γνώσεις μας στην διάθεσή σας!